Benodigde indexaties inkomsten (heffingen en tarieven)

Ten aanzien van de indexaties op inkomsten geldt dat de meest actuele prognose van het CPI wordt gevolgd en dat er nacalculatie plaatsvindt voor de jaren t-1 en t-2. In de tabel zijn de afzonderlijke reeksen voor de OZB en de overige lokale heffingen opgenomen.

Bedragen × € 1.000

Benodigde indexaties inkomsten

2019

2020

2021

2022

Indexering OZB tarieven

€ 583

€ 585

€ 588

€ 588

Indexering Overige ongebonden heffingen

€ 4

€ 4

€ 4

€ 4

Som benodigde indexaties inkomsten

€ 587

€ 589

€ 592

€ 592

Saldo KB na indexaties inkomsten

€ 1.553

€ 3.375

€ 1.826

€ 2.445-

Beslispunt 3: benodigde indexaties inkomsten

Wij stellen u voor om:
Ongebonden heffingen:

  1. De totale opbrengst OZB met 2,5% te verhogen.
  2. 1. De precario opbrengsten op kabels en leidingen van nutsbedrijven en de hondenbelasting niet te indexeren.
    2. De overige precario opbrengsten met 2,5% te verhogen.

Gebonden heffingen:

  1. De afvalstoffenheffing, bouwleges en overige gebonden heffingen met 2,5% te verhogen.
  2. De rioolheffing met 4,0% te verhogen.
  3. De bouwleges met 2,5% te verhogen.
  4. De lijkbezorgingsrechten met gemiddeld 2,5% te verhogen.
  5. De parkeertarieven met 2,5% te verhogen.